e-ISSN: 2687-4369
Başlangıç: 2019
Yayıncı: İbrahim İKİZCELİ
Kapak Resmi
       

XXX 2024 yılından itibaren sadece İngilizce makaleler yayınlanacaktır. XXX

Anka Tıp Dergisi, tıp alanındaki güncel çalışmaları yayınlayan bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Mart, Temmuz ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 2024 yılından itibaren İngilizce olarak yayın hayatına devam edeceği için sadece İngilizce makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Anka Tıp Dergisi, yazarlarının bilimsel sunumuna saygı gösterir, bu nedenle, gönderilen tüm yazılar, hızlı bir şekilde çift inceleme süreci yoluyla işlenir. Gözden geçirme sürecini planlanan zaman dilimi içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Anka Tıp Dergisi, açık erişim bir dergidir. İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.

Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.acilx.com adresinden yapılabilir.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 2

Derleme

Achromobacter xylosoxidans / denitrificans infeksiyonları: Literatürün gözden geçirilmesi

Derleme

Entübasyon & Kollaps İlişkisi: Kritik Hastada Güvenli Entübasyon İpuçları

Araştırma Makalesi

ANİ İŞİTME KAYBINDA C-REAKTİF PROTEİN ALBÜMİN ORANI VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN PROGNOSTİK DEĞERİ

Araştırma Makalesi

Evaluation of Vitamin D Levels in Kütahya Province: A Hospital-Based Retrospective Study

Araştırma Makalesi

Yara Örneklerinde Üreyen Etkenler ve Antibakteriyel Duyarlılık.

Araştırma Makalesi

The Effect of Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume on the use of Antivenom in Snake Bites and Scorpion Stings

Editöre Mektup

Telerehabilitation in Survival Breast Cancer Patients: Need For Randomized Controlled Studies

Olgu Sunumu

A newborn Spina Bifida Case Report

Derleme

Protez eklem enfeksiyonlarında Mycobacterium tuberculosis'in yeri

Derleme

Helicobacter pylori enfeksiyonunun hematolojik belirtileri

Olgu Sunumu

Solid Pseudopapillary Neoplasm of the Pancreas: Radiological, Clinical, Histopathological and Prognostic Features of 5 Patients

Araştırma Makalesi

Misdiagnosis of Asthma in Patients with Anxiety/Depression

Araştırma Makalesi

COMPARISON OF MEWS, QSOFA AND MEDS SCORES IN THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH SEPSIS IN EMERGENCY DEPARTMENT

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF COVID-19 ANXIETY LEVELS OF EMERGENCY WORKERS

Derleme

Pasteurella Cinsi Bakterilere Bağlı Protez Eklem Enfeksiyonları: Derleme

Derleme

Acil Tıpta Yasal Düzenlemeler

Araştırma Makalesi

Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğünde Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Öldüğü Belirlenen 18 Yaş Altı Olguların İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Chronic disease management in primary care: a cross-sectional study in Türkiye

Editöre Mektup

Etiology of Recurrent Pneumonia in A Patient with History of Malignancy

İntihal Denetimi

Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranı intihal.net ile incelenmektedir. Benzerlik oranı yazının geneli için %25 in üzerinde veya aynı yayından %10 ün üzerinde ise, makale tekrar değerlendirme için yazara geri gönderilir.

logo-dark.png

Creative Commons Lisansı
Anka Tıp Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.