Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Does Tularemia Cause Pneumonia?

Year 2022, Volume 4, Issue 3, 105 - 107, 10.11.2022
https://doi.org/10.38175/phnx.1058099

Abstract

Tularemia is a zoonotic disease that has recently come to the fore due to the increasing number of cases in our country. This disease is a disease that is known to cause lymphadenopathy in the neck, but can also cause different organ involvement and complaints. Pneumonic involvement is one of these involvements. In this review study, we aimed to search the relationship between tularemia and pneumonia in the light of the literature.

References

 • Thomas LD, Schaffner W. Tularemia pneumonia. Infect Dis Clin North Am. 2010;24(1):43-55.
 • Karadenizli A. Francisella tularensis. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 4. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri;2017.p.1977-1981.
 • Tularemi Saha Rehberi. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Tularemi Hastalığının Kontrolü İçin Saha Rehberi. [Erişim tarihi: 16 Haziran 2021] [İnternet]. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Tularemi Saha Rehberi.pdf
 • Gotschlich E, Berkin T. 1936 yılında Trakya’da Tülaremiye ait yapılan epidemiyolojik ve bakteriyolojik araştırmalar. Turk Hij Tecr Biyol Derg. 1938;1:115-123.
 • Alkan-Ceviker S, Gunal O, Kilic SS. Evaluation of tularemia cases in Samsun province between 2011 and 2018. Klimik Derg. 2019;32(1):62-66.
 • Tatman Otkun M, Akçalı A, Karadenizli A, Ozbey N, Gazel D, Sener A, et al. Epidemiological evaluation of a rapidly-prevented tularemia outbreak in Canakkale province, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2011;45(1):48-57.
 • Dirik K. Van Gölü havzasında Tularemie. Turk Hij Tecr Biyol Derg. 1939;2:193-195.
 • Utku İE. Antalya’da tularemi epidemisi ve hususiyetleri. Turk Hij Tecr Biyol Derg. 1954;14:288-293.
 • Helvaci S, Gedikoglu S, Akalin H, Oral HB. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol. 2000;16:271-276.
 • Korkmaz M, Korkmaz P, Koç F, Gültekin H, Ünlüoğlu İ. Eskişehir ilinde görülen tularemi olgularının değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2013;26(3):94-97.
 • Alkan Çeviker S, Şener A, Güçlü Kayta SB, Eker E, Önder T, Doğan E. Tularemia Outbreak in Western Part of Turkey; Revenge of ‘Mount Ida’. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2021;41(2):145-149.
 • Willke-Topçu A. Bursa ve Kocaeli Yöresi Salgınları In: Gürcan Ş., editor. Francisella tularensis ve Tularemi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri;2009.p.115–116.
 • Karabay O, Gürcan Ş, Karadenizli A, Vahaboglu H. Second tularemia outbreak within 5 years in same village of Bolu, Turkey. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases; October 30- November 2, 2006; Bishkek: Kyrgy Republic; p. 80. Program and Abstracts Book.
 • Engin A, Altuntaş EE, Cankorkmaz L, Kaya A, Elaldı N, Şimşek H, et al. Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2011;24:17–23.
 • Acicbe Ö, Aydın H, Doğancı L. Havza/Samsun Bölgesi’nde tularemi endemisi: izlenen olgularının retrospektif yorumu. İnfeks Derg. 2007;21(2):55-58.
 • Gözdaş H, Göksel A. Evaluation of Clinical and Epidemiological Characteristics of Tularemia Suspected Cases in Kastamonu between 2014-2017 years. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019;9(2):45-48.
 • Dikici N, Ural O, Sümer S, Öztürk K, Albayrak Yiğit O, Katlanır E, et al. Tularemia in Konya region, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2012;46:225–235.
 • Ulu Kılıç A, Kılıç S, Sencan I, Ciçek Şentürk G, Gürbüz Y, Tütüncü EE, et al. İç Anadolu Bölgesinde Francisella tularensis alt tür halorctica’ya Bağlı Su Kaynaklı Bir Tularemi Salgını. Mikrobiyol Bul. 2011;45:234–247.
 • Akıncı E, Ulgen F, Kılıç S, Yılmaz S, Yıldız S, Özdemir B, et al. Evaluation of tularemia cases originated from Central Anatolia, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2011;45(4):762-764.
 • Balci E, Borlu A, Kilic AU, Demiraslan H, Oksuzkaya A, Doganay M. Tularemia outbreaks in Kayseri, Turkey: An evaluation of the effect of climate change and climate variability on tularemia outbreaks. J Infect Public Health. 2014;7(2):125-132.
 • https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-tularemi/istatistik. [Erişim tarihi: 16 Haziran 2021] [İnternet].
 • https://www.uptodate.com/contents/tularemia-clinical-manifestations-diagnosis-treatment-and-prevention [Erişim tarihi: 16 Haziran 2021] [İnternet].
 • Sobolewska-Pilarczyk M, Pawłowska M, Halota W. Ulceroglandular tularemia complicated by pneumonia--a case report. Przegl Epidemiol. 2014;68(3):421-4:531-534.
 • Evans ME, Gregory DW, Schaffner W, McGee ZA. Tularemia: a 30-year experience with 88 cases. Medicine (Baltimore). 1985;64(4):251-269.
 • Matyas BT, Nieder HS, Telford SR. 3rd. Pneumonic tularemia on Martha’s Vineyard: clinical, epidemiologic, and ecological characteristics. Ann N Y Acad Sci. 2007;1105: 351-377.
 • Beebe J. Tularemic pneumonia; report of case. Del Med J. 1945;17:219.
 • Gürbüz Y, Demirbaş-Gülmez Z, Tütüncü EE, Şencan İ. A case of tularemic pneumonia. Klimik Derg. 2019;32(2):210-212.
 • Karagöz S, Kiliç S, Berk E, Uzel A, Çelebi B, Çomoğlu Ş, et al. Francisella tularensis bacteremia: report of two cases and review of the literature. New Microbiol. 2013;36(3):315-23. Epub 2013 Jun 30.
 • Sırmatel Bucuk P, Sırmatel F. Atipik Seyirli Sekonder Pnömonik Tularemi. Abant Tıp Derg. 2020;9(2):54-58.
 • Goldenberger D, Schneider M, Frei R, Lardinois D, Furrer K. Aetiology of thoracic empyema in adults: increased pathogen detection using nucleic acid–based assays in pleural fluid and corresponding pleural biopsies [Abstract]. In: Abstracts of the 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (25-28 April 2015, Copenhagen, Denmark). Basel: ESCMID, 2015:P0379
 • Gürtler B, Hany A. Ein Fall von Tularämie mit lobärer Pneumonie [A case of tularemia with lobar pneumonia]. Schweiz Med Wochenschr. 1972;102(19):678-680.
 • Kozak AJ, Hall WH, Gerding DN. Cavitary pneumonia associated with tularemia. Chest. 1978;73(3):426-427.
 • Bloch-Infanger C, Furrer K, Wiese M, Hiebinger A, Bucher CM, Kopp S, et al. An unexpected cause for cavitary pneumonia and empyema. Infection. 2016;44(4):539-541.
 • Harrell RE Jr, Simmons HF. Pleuropulmonary tularemia: successful treatment with erythromycin. South Med J. 1990;83(11):1363-1364.
 • Ray ES, Warren S. Tularemic lung abscess; a case report. Am Rev Tuberc. 1952;65(5):627-630.
 • Valipour A, Koller H, Kreuzer A, Kössler W, Csokay A, Burghuber OC. A case of primary tularemic pneumonia presenting with necrotizing mediastinal and hilar lymph nodes. Wien Klin Wochenschr. 2003;115(5-6):196-199.
 • Sharma J, Mares CA, Li Q, Morris EG, Teale JM. Features of sepsis caused by pulmonary infection with Francisella tularensis Type A strain. Microb Pathog. 2011;51(1-2):39-47.
 • Sunderrajan EV, Hutton J, Marienfeld RD. Adult respiratory distress syndrome secondary to tularemia pneumonia. Arch Intern Med. 1985;145(8):1435-1437.
 • Belhassen-Garcia M, Velasco-Tirado V, Alvela-Suárez L, Fraile-Alonso Mdel C, Carpio-Pérez A, Pardo-Lledias J. Cavitary pneumonia and skin lesions. Respir Care. 2012;57(3):457-459.
 • Yeom JS, Rhie K, Park JS, Seo JH, Park ES, Lim JY, et al. The first pediatric case of tularemia in Korea: manifested with pneumonia and possible infective endocarditis. Korean J Pediatr. 2015;58(10):398-401.
 • Halsted CC, Kulasinghe HP. Tularemia pneumonia in urban children. Pediatrics. 1978;61(4):660-662.
 • Gill V, Cunha BA. Tularemia pneumonia. Semin Respir Infect. 1997;12(1):61-67.

Tularemi Pnömoni Yapar mı?

Year 2022, Volume 4, Issue 3, 105 - 107, 10.11.2022
https://doi.org/10.38175/phnx.1058099

Abstract

Tularemi ülkemizde artan vaka sayıları nedeniyle gündeme son dönemlerde gelmeye başlayan zoonotik bir hastalıktır. Bu hastalık öncellikle boyunda lenfadenopati yaptığı bilinen, ancak farklı organ tutulumları ve şikâyetlere de neden olabilen bir hastalıktır. Pnömonik tutulum da bu tutulumlardandır. Bu derleme çalışmasında; tularemi pnömoni ilişkisini literatatür eşliğinde araştırmayı amaçladık.

References

 • Thomas LD, Schaffner W. Tularemia pneumonia. Infect Dis Clin North Am. 2010;24(1):43-55.
 • Karadenizli A. Francisella tularensis. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 4. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri;2017.p.1977-1981.
 • Tularemi Saha Rehberi. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Tularemi Hastalığının Kontrolü İçin Saha Rehberi. [Erişim tarihi: 16 Haziran 2021] [İnternet]. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Tularemi Saha Rehberi.pdf
 • Gotschlich E, Berkin T. 1936 yılında Trakya’da Tülaremiye ait yapılan epidemiyolojik ve bakteriyolojik araştırmalar. Turk Hij Tecr Biyol Derg. 1938;1:115-123.
 • Alkan-Ceviker S, Gunal O, Kilic SS. Evaluation of tularemia cases in Samsun province between 2011 and 2018. Klimik Derg. 2019;32(1):62-66.
 • Tatman Otkun M, Akçalı A, Karadenizli A, Ozbey N, Gazel D, Sener A, et al. Epidemiological evaluation of a rapidly-prevented tularemia outbreak in Canakkale province, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2011;45(1):48-57.
 • Dirik K. Van Gölü havzasında Tularemie. Turk Hij Tecr Biyol Derg. 1939;2:193-195.
 • Utku İE. Antalya’da tularemi epidemisi ve hususiyetleri. Turk Hij Tecr Biyol Derg. 1954;14:288-293.
 • Helvaci S, Gedikoglu S, Akalin H, Oral HB. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol. 2000;16:271-276.
 • Korkmaz M, Korkmaz P, Koç F, Gültekin H, Ünlüoğlu İ. Eskişehir ilinde görülen tularemi olgularının değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2013;26(3):94-97.
 • Alkan Çeviker S, Şener A, Güçlü Kayta SB, Eker E, Önder T, Doğan E. Tularemia Outbreak in Western Part of Turkey; Revenge of ‘Mount Ida’. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2021;41(2):145-149.
 • Willke-Topçu A. Bursa ve Kocaeli Yöresi Salgınları In: Gürcan Ş., editor. Francisella tularensis ve Tularemi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri;2009.p.115–116.
 • Karabay O, Gürcan Ş, Karadenizli A, Vahaboglu H. Second tularemia outbreak within 5 years in same village of Bolu, Turkey. The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases; October 30- November 2, 2006; Bishkek: Kyrgy Republic; p. 80. Program and Abstracts Book.
 • Engin A, Altuntaş EE, Cankorkmaz L, Kaya A, Elaldı N, Şimşek H, et al. Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını: 29 Olgunun Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2011;24:17–23.
 • Acicbe Ö, Aydın H, Doğancı L. Havza/Samsun Bölgesi’nde tularemi endemisi: izlenen olgularının retrospektif yorumu. İnfeks Derg. 2007;21(2):55-58.
 • Gözdaş H, Göksel A. Evaluation of Clinical and Epidemiological Characteristics of Tularemia Suspected Cases in Kastamonu between 2014-2017 years. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019;9(2):45-48.
 • Dikici N, Ural O, Sümer S, Öztürk K, Albayrak Yiğit O, Katlanır E, et al. Tularemia in Konya region, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2012;46:225–235.
 • Ulu Kılıç A, Kılıç S, Sencan I, Ciçek Şentürk G, Gürbüz Y, Tütüncü EE, et al. İç Anadolu Bölgesinde Francisella tularensis alt tür halorctica’ya Bağlı Su Kaynaklı Bir Tularemi Salgını. Mikrobiyol Bul. 2011;45:234–247.
 • Akıncı E, Ulgen F, Kılıç S, Yılmaz S, Yıldız S, Özdemir B, et al. Evaluation of tularemia cases originated from Central Anatolia, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2011;45(4):762-764.
 • Balci E, Borlu A, Kilic AU, Demiraslan H, Oksuzkaya A, Doganay M. Tularemia outbreaks in Kayseri, Turkey: An evaluation of the effect of climate change and climate variability on tularemia outbreaks. J Infect Public Health. 2014;7(2):125-132.
 • https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-tularemi/istatistik. [Erişim tarihi: 16 Haziran 2021] [İnternet].
 • https://www.uptodate.com/contents/tularemia-clinical-manifestations-diagnosis-treatment-and-prevention [Erişim tarihi: 16 Haziran 2021] [İnternet].
 • Sobolewska-Pilarczyk M, Pawłowska M, Halota W. Ulceroglandular tularemia complicated by pneumonia--a case report. Przegl Epidemiol. 2014;68(3):421-4:531-534.
 • Evans ME, Gregory DW, Schaffner W, McGee ZA. Tularemia: a 30-year experience with 88 cases. Medicine (Baltimore). 1985;64(4):251-269.
 • Matyas BT, Nieder HS, Telford SR. 3rd. Pneumonic tularemia on Martha’s Vineyard: clinical, epidemiologic, and ecological characteristics. Ann N Y Acad Sci. 2007;1105: 351-377.
 • Beebe J. Tularemic pneumonia; report of case. Del Med J. 1945;17:219.
 • Gürbüz Y, Demirbaş-Gülmez Z, Tütüncü EE, Şencan İ. A case of tularemic pneumonia. Klimik Derg. 2019;32(2):210-212.
 • Karagöz S, Kiliç S, Berk E, Uzel A, Çelebi B, Çomoğlu Ş, et al. Francisella tularensis bacteremia: report of two cases and review of the literature. New Microbiol. 2013;36(3):315-23. Epub 2013 Jun 30.
 • Sırmatel Bucuk P, Sırmatel F. Atipik Seyirli Sekonder Pnömonik Tularemi. Abant Tıp Derg. 2020;9(2):54-58.
 • Goldenberger D, Schneider M, Frei R, Lardinois D, Furrer K. Aetiology of thoracic empyema in adults: increased pathogen detection using nucleic acid–based assays in pleural fluid and corresponding pleural biopsies [Abstract]. In: Abstracts of the 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (25-28 April 2015, Copenhagen, Denmark). Basel: ESCMID, 2015:P0379
 • Gürtler B, Hany A. Ein Fall von Tularämie mit lobärer Pneumonie [A case of tularemia with lobar pneumonia]. Schweiz Med Wochenschr. 1972;102(19):678-680.
 • Kozak AJ, Hall WH, Gerding DN. Cavitary pneumonia associated with tularemia. Chest. 1978;73(3):426-427.
 • Bloch-Infanger C, Furrer K, Wiese M, Hiebinger A, Bucher CM, Kopp S, et al. An unexpected cause for cavitary pneumonia and empyema. Infection. 2016;44(4):539-541.
 • Harrell RE Jr, Simmons HF. Pleuropulmonary tularemia: successful treatment with erythromycin. South Med J. 1990;83(11):1363-1364.
 • Ray ES, Warren S. Tularemic lung abscess; a case report. Am Rev Tuberc. 1952;65(5):627-630.
 • Valipour A, Koller H, Kreuzer A, Kössler W, Csokay A, Burghuber OC. A case of primary tularemic pneumonia presenting with necrotizing mediastinal and hilar lymph nodes. Wien Klin Wochenschr. 2003;115(5-6):196-199.
 • Sharma J, Mares CA, Li Q, Morris EG, Teale JM. Features of sepsis caused by pulmonary infection with Francisella tularensis Type A strain. Microb Pathog. 2011;51(1-2):39-47.
 • Sunderrajan EV, Hutton J, Marienfeld RD. Adult respiratory distress syndrome secondary to tularemia pneumonia. Arch Intern Med. 1985;145(8):1435-1437.
 • Belhassen-Garcia M, Velasco-Tirado V, Alvela-Suárez L, Fraile-Alonso Mdel C, Carpio-Pérez A, Pardo-Lledias J. Cavitary pneumonia and skin lesions. Respir Care. 2012;57(3):457-459.
 • Yeom JS, Rhie K, Park JS, Seo JH, Park ES, Lim JY, et al. The first pediatric case of tularemia in Korea: manifested with pneumonia and possible infective endocarditis. Korean J Pediatr. 2015;58(10):398-401.
 • Halsted CC, Kulasinghe HP. Tularemia pneumonia in urban children. Pediatrics. 1978;61(4):660-662.
 • Gill V, Cunha BA. Tularemia pneumonia. Semin Respir Infect. 1997;12(1):61-67.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Review
Authors

Mehmet DURGUN>
Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,
0000-0002-1289-7500
Türkiye


Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY> (Primary Author)
Bitlis İl Sağlık Müdürü, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Bitlis,Türkiye
0000-0001-6459-7182
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date November 10, 2022
Submission Date January 15, 2022
Acceptance Date January 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4Issue 3

Cite

AMA Durgun M. , Dindar Demiray E. K. Tularemi Pnömoni Yapar mı?. Phnx Med J. 2022; 4(3): 105-107.

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.