Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kist Hidatik Hastalığınının İntratorasik ve Pulmoner Tutulumları

Year 2022, Volume 4, Issue 3, 102 - 104, 10.11.2022
https://doi.org/10.38175/phnx.1034018

Abstract

Kist hidatik ülkemizde endemik olarak görülen, mortalite ve morbiditeye sebep olan, zoonotik bir hastalıktır. Hastalık etkeni Echinococcus türleridir. Primer olarak hastalığa neden olduğu organ karaciğer olmakla beraber, bazen çok farklı klinik prezentasyonlara neden olabilir. Pulmoner ve intratorasik tutulumlar da bu atipik prezantasyonlardandır. Bu kısa derleme çalışmasında, intratorasik ve pulmoner kist hidatik yerleşimleri açısından literatürün gözden geçirilmesini ve farkındalık oluşturmayı amaçladık.

References

 • Köktürk O, Gürüz Y, Akay H ve ark. Toraks Derneği Paraziter Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi 2002. Toraks 2002;3:1-16.
 • King CH, Fairley JK. Tapeworms (Cestodes). In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia, PA, USA: Churchill Livingstone; 2015.p. 3233-3235.
 • Öztürk-Durmaz Ş, Kesimal U, Turan Mİ. Evaluation of cyst hydatid cases: One center’s experience over a two-year period]. Klimik Derg. 2020;33(1):71-76.
 • Çobanoğlı U. Tarihçe ve Epidemiyoloji. Yalçınkaya, İrfan (Editor). Akciğer hidatik kisti. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2016; s.11-17.
 • Altintas N. Past to present: Echinococcosis in Turkey. Acta Tropica. 2003;85:105-12.
 • Cobanoğlu U, Sayır F, Mergan D. The results of radiological and serological screening in individuals sharing the same living space as patients with hydatid cysts. Turkiye Parazitol Derg. 2012;36:65-70.
 • Balcı AE, Eren N, Eren Ş ve ark. Akciğer Kist Hidatiği: 728 Olgunun Cerrahi Tedavi ve İzlemi. Solunum Hastalıkları. 2001;12:216-221.
 • Mandal S, Mandal MD. Human cystic echinococcosis: Epidemiologic, zoonotic, clinical, diagnostic and therapeutic aspects. Asian Pac J Trop Med. 2012;5(4):253-260.
 • Savu C, Melinte A, Grigorie V, Iliescu L, Diaconu C, Dimitriu M, et al. Primary Pleural Hydatidosis-A Rare Occurrence: A Case Report and Literature Review. Medicina (Kaunas). 2020;56(11):567.
 • Altıntaş N. Kuruluştan Günümüze Türkiye Hidatidoloji Derneği [İnternet]. İzmir: Türkiye Hidatidoloji Derneği [erişim 13 Haziran 2021]. http://www.hidatidoloji.org/hakkimizda
 • Ersöz M, Feridun Işık A. Çocukluk Çağında Akciğer Hidatik Kistine Yaklaşım. Yalçınkaya, İrfan (Editor). Akciğer hidatik kisti. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2016; s.69.
 • Aktürk ÜA, Ernam D. Klinik ve Tanı (Clinic and Diagnosis). Yalçınkaya, İrfan (Editor). Akciğer hidatik kisti. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2016; s.37.
 • Elhassani NB, Taha AY. Management of Pulmonary Hydatid Disease: Review of 66 Cases from Iraq. Case Rep Clin Med. 2015;4:77–84.
 • Kilani T, El Hammami S, Horchani H, Ben Miled-Mrad K, Hantous S, Mestiri I, Sellami M. Hydatid disease of the liver with thoracic involvement. World J Surg. 2001;25(1):40-45.
 • Akciğer Kist Hidatiği Cep Kitabı. Editörler; Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür; Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • Kırkıl G. Toraksın Cerrahi Enfeksiyon ve Enfestasyonları Özel Sayısı; Akciğerin parazitik hastalıkları: Hidatik kist. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Dergisi. 2012;5(1):170-174.
 • Sayek İ. Kist Hidatik Hastalığı: Klinik Yönleri. Altıntaş N, Tınar R, Çoker R (eds). Hidatoloji Derneği Yayınları, İzmir 2004:141-147.
 • Eroğlu A, Kürkçüoğlu C, Karaoğlanoğlu N. Bilateral multipl pulmonary hydatid cysts Eur J Cardiothorac Surg. 2003;23:1053.
 • Villalobos N, Cabanilla MG, Diehl WP. Primary pulmonary cystic Echinococcus in an immunocompetent patient. BMJ Case Rep. 2020;13(8):e234578. doi: 10.1136/bcr-2020-234578.
 • Kuzucu A, Soysal O, Ozgel M, Yologlu S. Complicated hydatid cysts of the lung: clinical and therapeutic issues. Ann Thorac Surg. 2004;77(4):1200-1204.
 • Morar R, Feldman C. Pulmonary echinococcosis. Eur Respir J. 2003;21(6):1069-1077.
 • Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E. Pleural complications of hydatid disease. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123(3):492-497.
 • Erkoç MF, Öztoprak B, Alkan S, Okur A. A rare cause of pleural effusion: ruptured primary pleural hydatid cyst. BMJ Case Rep. 2014;2014:bcr2013202959.
 • Pasqualini M, Percivale A, Gandini A, Baldo S, Saccomani G, Giusto F, et al. Hydatid cyst of the liver: spontaneous rupture with peritoneal and thoracic involvement. Report of a case. Chir Ital. 2007;59(6):867-872.
 • Kilic D, Findikcioglu A, Bilen A, Koc Z, Hatipoglu A. Management of complicated hydatid cyst of the thorax. ANZ J Surg. 2007;77(9):752-757.
 • Bronnert J, Wulff A, Hillejan L, Reiter-Owona I. Pulmonary Echinococcus granulosus infection. Infection. 2017;45(4):571-572.
 • Kayabalı İ. Karaciğer kist hidatiğinde cerrahi tedavi sonuçları: 948 olgunun retrospektif incelenmesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1994;8:68-72.
 • Cobanoğlu U, Sayır F, Mergan D. The results of radiological and serological screening in individuals sharing the same living space as patients with hydatid cysts. Turkiye Parazitol Derg. 2012;36(2):65-70.
 • Hans B, Gupta K, Kalra K, Suri JC. An Unusual Case of Extrapulmonary Hydatid Cyst Masquerading as a Mediastinal Tumor. Cureus. 2019;11(9):e5612.
 • Zeybek A, Erdoğan A, Akdeniz S, Kenar G, Dertsiz L, Demircan A. Atypical giant hydatid cyst at the thoracic wall causing bone and soft tissue destruction: report of a case. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(6):529-531.
 • Santivanez S, Garcia HH. Pulmonary cystic echinococcosis. Curr Opin Pulm Med. 2010;16(3):257-61.
 • Kurul IC, Topcu S, Altinok T, et al. One-stage operation for hydatid disease of lung and liver principles of treatment. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;124(6):1212-1215.
 • Dogru MV, Sezen CB, Aker C, Erdogu V, Erduhan S, Cansever L, et al. Evaluating Giant Hydatid Cysts: Factors Affecting Mortality and Morbidity. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2021;27(3):164-168.

Intrathoracic and Pulmonary Involvements of Hydatid Cyst Disease

Year 2022, Volume 4, Issue 3, 102 - 104, 10.11.2022
https://doi.org/10.38175/phnx.1034018

Abstract

Hydatid cyst is a zoonotic disease causing mortality and morbidity, and is endemic in Turkey. The causative agent of the disease is Echinococcus species. Although the liver is the organ that primarily causes the disease, it can sometimes cause very different clinical presentations. Pulmonary and intrathoracic involvements are also among these atypical presentations. In this short review, we aimed to review the literature and raise awareness in terms of intrathoracic and pulmonary hydatid cysts.

References

 • Köktürk O, Gürüz Y, Akay H ve ark. Toraks Derneği Paraziter Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi 2002. Toraks 2002;3:1-16.
 • King CH, Fairley JK. Tapeworms (Cestodes). In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadelphia, PA, USA: Churchill Livingstone; 2015.p. 3233-3235.
 • Öztürk-Durmaz Ş, Kesimal U, Turan Mİ. Evaluation of cyst hydatid cases: One center’s experience over a two-year period]. Klimik Derg. 2020;33(1):71-76.
 • Çobanoğlı U. Tarihçe ve Epidemiyoloji. Yalçınkaya, İrfan (Editor). Akciğer hidatik kisti. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2016; s.11-17.
 • Altintas N. Past to present: Echinococcosis in Turkey. Acta Tropica. 2003;85:105-12.
 • Cobanoğlu U, Sayır F, Mergan D. The results of radiological and serological screening in individuals sharing the same living space as patients with hydatid cysts. Turkiye Parazitol Derg. 2012;36:65-70.
 • Balcı AE, Eren N, Eren Ş ve ark. Akciğer Kist Hidatiği: 728 Olgunun Cerrahi Tedavi ve İzlemi. Solunum Hastalıkları. 2001;12:216-221.
 • Mandal S, Mandal MD. Human cystic echinococcosis: Epidemiologic, zoonotic, clinical, diagnostic and therapeutic aspects. Asian Pac J Trop Med. 2012;5(4):253-260.
 • Savu C, Melinte A, Grigorie V, Iliescu L, Diaconu C, Dimitriu M, et al. Primary Pleural Hydatidosis-A Rare Occurrence: A Case Report and Literature Review. Medicina (Kaunas). 2020;56(11):567.
 • Altıntaş N. Kuruluştan Günümüze Türkiye Hidatidoloji Derneği [İnternet]. İzmir: Türkiye Hidatidoloji Derneği [erişim 13 Haziran 2021]. http://www.hidatidoloji.org/hakkimizda
 • Ersöz M, Feridun Işık A. Çocukluk Çağında Akciğer Hidatik Kistine Yaklaşım. Yalçınkaya, İrfan (Editor). Akciğer hidatik kisti. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2016; s.69.
 • Aktürk ÜA, Ernam D. Klinik ve Tanı (Clinic and Diagnosis). Yalçınkaya, İrfan (Editor). Akciğer hidatik kisti. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. 2016; s.37.
 • Elhassani NB, Taha AY. Management of Pulmonary Hydatid Disease: Review of 66 Cases from Iraq. Case Rep Clin Med. 2015;4:77–84.
 • Kilani T, El Hammami S, Horchani H, Ben Miled-Mrad K, Hantous S, Mestiri I, Sellami M. Hydatid disease of the liver with thoracic involvement. World J Surg. 2001;25(1):40-45.
 • Akciğer Kist Hidatiği Cep Kitabı. Editörler; Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Rauf Görür; Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • Kırkıl G. Toraksın Cerrahi Enfeksiyon ve Enfestasyonları Özel Sayısı; Akciğerin parazitik hastalıkları: Hidatik kist. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Dergisi. 2012;5(1):170-174.
 • Sayek İ. Kist Hidatik Hastalığı: Klinik Yönleri. Altıntaş N, Tınar R, Çoker R (eds). Hidatoloji Derneği Yayınları, İzmir 2004:141-147.
 • Eroğlu A, Kürkçüoğlu C, Karaoğlanoğlu N. Bilateral multipl pulmonary hydatid cysts Eur J Cardiothorac Surg. 2003;23:1053.
 • Villalobos N, Cabanilla MG, Diehl WP. Primary pulmonary cystic Echinococcus in an immunocompetent patient. BMJ Case Rep. 2020;13(8):e234578. doi: 10.1136/bcr-2020-234578.
 • Kuzucu A, Soysal O, Ozgel M, Yologlu S. Complicated hydatid cysts of the lung: clinical and therapeutic issues. Ann Thorac Surg. 2004;77(4):1200-1204.
 • Morar R, Feldman C. Pulmonary echinococcosis. Eur Respir J. 2003;21(6):1069-1077.
 • Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E. Pleural complications of hydatid disease. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123(3):492-497.
 • Erkoç MF, Öztoprak B, Alkan S, Okur A. A rare cause of pleural effusion: ruptured primary pleural hydatid cyst. BMJ Case Rep. 2014;2014:bcr2013202959.
 • Pasqualini M, Percivale A, Gandini A, Baldo S, Saccomani G, Giusto F, et al. Hydatid cyst of the liver: spontaneous rupture with peritoneal and thoracic involvement. Report of a case. Chir Ital. 2007;59(6):867-872.
 • Kilic D, Findikcioglu A, Bilen A, Koc Z, Hatipoglu A. Management of complicated hydatid cyst of the thorax. ANZ J Surg. 2007;77(9):752-757.
 • Bronnert J, Wulff A, Hillejan L, Reiter-Owona I. Pulmonary Echinococcus granulosus infection. Infection. 2017;45(4):571-572.
 • Kayabalı İ. Karaciğer kist hidatiğinde cerrahi tedavi sonuçları: 948 olgunun retrospektif incelenmesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1994;8:68-72.
 • Cobanoğlu U, Sayır F, Mergan D. The results of radiological and serological screening in individuals sharing the same living space as patients with hydatid cysts. Turkiye Parazitol Derg. 2012;36(2):65-70.
 • Hans B, Gupta K, Kalra K, Suri JC. An Unusual Case of Extrapulmonary Hydatid Cyst Masquerading as a Mediastinal Tumor. Cureus. 2019;11(9):e5612.
 • Zeybek A, Erdoğan A, Akdeniz S, Kenar G, Dertsiz L, Demircan A. Atypical giant hydatid cyst at the thoracic wall causing bone and soft tissue destruction: report of a case. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(6):529-531.
 • Santivanez S, Garcia HH. Pulmonary cystic echinococcosis. Curr Opin Pulm Med. 2010;16(3):257-61.
 • Kurul IC, Topcu S, Altinok T, et al. One-stage operation for hydatid disease of lung and liver principles of treatment. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;124(6):1212-1215.
 • Dogru MV, Sezen CB, Aker C, Erdogu V, Erduhan S, Cansever L, et al. Evaluating Giant Hydatid Cysts: Factors Affecting Mortality and Morbidity. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2021;27(3):164-168.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Review
Authors

Servan VURUCU>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0001-8623-7639
Türkiye


Cihan YÜKSEL>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0002-6861-9163
Türkiye


Anıl AKÇA>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0001-5029-9838
Türkiye


Taylan ÖNDER>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0003-0684-4047
Türkiye


Safiye Bilge GÜÇLÜ KAYTA>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0002-8403-8430
Türkiye


Sevil ALKAN> (Primary Author)
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
0000-0003-1944-2477
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date November 10, 2022
Submission Date December 8, 2021
Acceptance Date January 13, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4Issue 3

Cite

AMA Vurucu S. , Yüksel C. , Akça A. , Önder T. , Güçlü Kayta S. B. , Alkan S. Kist Hidatik Hastalığınının İntratorasik ve Pulmoner Tutulumları. Phnx Med J. 2022; 4(3): 102-104.

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.